Versnellingsbak

Verleng de levensduur van uw automatische versnellingsbak

De automaatbak is een van de zwaarst belaste onderdelen van uw auto. Wat te denken als u met aanhanger, trailer of caravan achter uw auto rijdt. Alle energie wordt direct omgezet in warmte en zorgt ervoor dat de onderdelen in de automaatbak en de transmissie-olie aan extreme omstandigheden bloot staan. De transmissie-olie raakt vervuild door deze belastingen en verouderd waardoor de oorspronkelijk gedachte werking minder wordt of zelfs verloren gaat. Hierdoor krijgt u problemen met de automaatbak welke kunnen resulteren in slecht schakelen, bonken, slippen, wisselend toerental, of niet meer werken van de kickdown tot zelfs volledig dienst weigeren.

Tot voor enige jaren werd zelden de olie van een automatische versnellingsbak vervangen. De fabrikanten schreven dit niet voor en vermeldden dat er “life-time “ olie in de bakken zat.Door ervaring weet men dat met het niet tijdig verversen van de olie, deze op termijn toch zijn eigenschappen verliest en teveel verontreinigd raakt. Doordat de bakken steeds meer versnellingen krijgen en gevoeliger worden voor verontreinigde olie, zijn er fabrikanten die inmiddels de verversingstermijn op 60.000 km hebben gezet.

Wij, als specialist in versnellingsbakken, zijn van mening dat ook als er geen termijn is voorgeschreven het wel sterk is aan te bevelen om de olie en het filter minimaal elke 100.000 km of elke 4 jaar te vervangen. De prijs van het spoelen en het vervangen van de olie is (afhankelijk van het type versnellingsbak) vanaf € 350 euro inclusief de btw. Bel ons en u krijgt voor uw auto een prijsopgave.


Spoelen

Door de opbouw van een automatische versnellingsbak wordt er bij gewoon olie verversen ongeveer 60% van de olie vervangen. Er blijft namelijk altijd oude olie achter in het hydraulische kleppenhuis en de koppelomvormer. Door nu de versnellingsbak met olie te “spoelen “ wordt nagenoeg alle oude olie vervangen. Dit geeft een veel beter resultaat voor het functioneren van de versnellingsbak.
Een ding staat buiten kijf: bij het tijdig vervangen van de olie loopt u minder risico op uitval van uw transmissie. Voor een relatief gering bedrag kan een dure reparatie aan uw versnellingsbak worden voorkomen.

Wat is het verschil tussen alleen de olie vervangen en het ook nog doorspoelen en reinigen van de versnellingsbak?
1. Het grootste verschil is dat bij alleen het vervangen van de olie er enkele liters olie in de koppelomvormer en in de warmtewisselaar achterblijven.
Alleen door met lopende motor de automaatbak (statisch) op druk, met schone olie door te spoelen (met behulp van een speciale machine), zijn die liters te vervangen. Deze machine zorgt er dus voor dat overal in de automaat, koppelomvormer en warmtewisselaar vervuilde olie wordt vervangen door nieuwe olie.
2. Het reinigen van een automaat gebeurt met een speciale machine en een gepatenteerde reiniger. Deze reiniger bewerkstelligt dat alle aanslag, sludge en andere vervuilingen met lopende motor en machine oplossen/losweken. Doordat de reiniger rondgepompt wordt, wordt alle verontreiniging afgevoerd.
3. Wij verversen dus niet 2 maal de olie om zo maar te hopen dat de oude olie en aanslag eruit is, maar spoelen deze met lopende motor door. Dit maakt dat uw automaat van binnen weer als nieuw is, weer schakelt zoals het hoort.


Revisie

Wanneer er werkelijk een defect in de transmissie zit dan is verversen of spoelen uiteraard geen blijvende oplossing. Soms is er dan wel een verbetering, maar die is zeer tijdelijk. In geval van een werkelijk defect kunnen wij dit verhelpen door reparatie of algehele revisie van de versnellingsbak, waarna u van ons een jaar garantie krijgt op deze revisie.

Ons revisietraject bestaat uit drie delen: diagnose, reviseren en als laatste uitgebreid testen.

Back to top